close x

Project Support

Zonneveld Office Support kan u ondersteunen bij onder andere de volgende werkzaamheden op het gebied van Project Support:

– Het organiseren, voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen
– Bewaken en rapporteren m.b.t. uitvoering besluiten en afspraken
– Het in brede zin ondersteunen van projectmanagers en projectmedewerkers
– Het signaleren van knelpunten en issues
– Beoordelen van gevolgen van afwijkingen op de planning en het inschatten van (potentiële) risico’s
– Het bewaken van voortgang en planning
– Kritisch beoordelen van rapportages en notities
– Inhuur van resources regelen
– Het organiseren van workshops, opleidingen en andere projectondersteunende activiteiten
– Het uitdragen van de spelregels, procedures en werkwijzen naar projectmedewerkers